it’s a beautiful day

Абе сериозно се замислям дали някой може да докаже, че не съм най–щастливият човек на земята :)

Прохладна столична сутрин, чаша горещо какао, сандвичи. После трамвайна спирка с накокошинени като врабчета хора, дъъъълго пътуване с машина на времето No. 6, мила ( о.0 ) касиерка, трен.
Искърското дефиле, покрай което се вият релсите, сгушените вили, тунелите. Малката гара. И дългото изкачване по застлани с борови иглички пътечки.
Синьо-зелени, после ръждиви камъчета; локви и натежали от плод дюли. Омърлушени съседски кучета, две-три кози в далечината.

И цялата тая тишина…

Advertisements

~ by secondlifesyndrome on October 17, 2009.

One Response to “it’s a beautiful day”

  1. Звучи прекрасно :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: