………………………………

Нали се сещаш – кръговете, които чертаят отблясъците на огъня по тавана зиме.
Когато токът е спрял, а в стаята е тъмно и тихо. И ти се сгушваш силно-силно в мислите си, а навън се сипе сняг на парцали и само от време на време проблясва в тъмното.
Котката мърка, дъртите дремят по столовете, преплели една в друга загрубелите си длани. И е топло, само печката бумти и чертае кръгове по тавана. Чайникът тихичко свисти…

Advertisements

~ by secondlifesyndrome on November 18, 2006.

3 Responses to “………………………………”

  1. Имаше и една свещ…

  2. ти можеш да чуваш тишина…можеш да виждаш толкова много детайли…това дарува усещането на магия….)
    защо нямам време за живот?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: