Искам да вали сняг… И някой да ми чете книжките на Туве Янсон.

Най отгоре пишеше Здравей с едри, закръглени букви, каквито той си ги пишеше. Самото писмо беше кратко.
Спи спокойно и не тъгувай. В първия топъл пролетен ден ще се върна при теб. Дочакай ме за строежа на вира.
Снусмумрик.
Муминтрол препрочете писмото няколко пъти и внезапно усети, че е гладен.
Отиде в кухнята. Тя също се намираше много километри под земята и изглеждаше ужасяващо разнебитена и пуста. Килерът се оказа празен. Муминтрол намери само една бутилка шупнал малинов сок и половин пакет прашен сухар.
Седна под кухненската маса и започна да яде, докато пак препрочиташе писмото на Снусмумрик.
После легна по гръб и се загледа в четвъртитите дървени трупчета от долната страна на масата. Натъпи пълна тишина.
– Здравей – прошепна Муминтрол. – Спи спокойно и не тъгувай. В първия топъл пролетен ден… – каза той малко по-високо, а после запя с цяло гърло: – ще се върна при теб! Ще се върна при теб! Ще се върна при теб и ще е пролет, ще бъде топло и аз ще съм тук и тук ще съм, да тук, къде ли другаде…
И внезапно млъкна, защото зърна две мънички очи, които го гледаха втренчено изпод кухненското шкафче.
Той също впери поглед и всичко утихна както преди. После очичките изчезнаха.
– Чакай! – извика Муминтрол стреснато, пропълзя към шкафчето и започна гальовно да примамва: – Ела, ела! Не се бой! Аз съм добър. Хайде, върни се…
Но онзи, дето живееше под шкафчето, не се върна. Муминтрол натъкми на пода цял ред сухарени парченца и ги поля с малко малинов сок.
Когато се върна в салона, стъклените висулки на тавана меланхолично подрънкваха.
– Ще се махна оттук – каза Муминтрол строго на кристалния полилей. – До гуша ми дойде от вас! Тръгвам на юг да посрещна Снусмумрик.

Advertisements

~ by secondlifesyndrome on December 11, 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: